ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารประเทศไทย : สืบค้นข้อมูลเอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยในศูนย์เอกสารประเทศไทย
TIC DATABASE : Search the holdings for books, periodicals, Theses, and research works housed at Thailand Information Center.

 

สืบค้นแบบกำหนดเงื่อนไข
ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล/Examples of Information Searching
คำสำคัญ/Word
โลกา** (ใช้ * สำหรับ 1-5 ตัวอักษร หรือ ใช้ ** สำหรับหลายตัวอักษร)

global** (Use a single asterisk * to truncate 1-5 characters
OR double asterisk ** for open-ended truncation)

หัวเรื่อง/Subject
ใช้คำค้นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Women's Role
OR Higher Education
ชื่อเรื่อง/Title
การศึกษาวิวัฒนาการของบทบาทสตรีในการศึกษา
หรือ การศึกษาวิวัฒนาการ
Study of the Evolution of Women's Roles
OR Study of the Evolution
ผู้แต่ง/Author
ใช้คำค้นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Raywadeetas Robkob
OR Raywad
เลขหมู่หนังสือ/CALL No.
75304 หรือ 753
75304 OR 753
ISSN/ISBN
9747227673 หรือ 9747227
9747227673 OR 9747227

เอกสารใหม่ / New Documents
เสนอซื้อ หรือ จัดหาเอกสาร / Recommended Documents
ข้อเสนอแนะ / Suggestions

Copyright 1995, 1996 (C) by Innovative Interfaces Inc. (INNOPAC) All rights reserved

WebPAC PRO © Innovative Interfaces, Inc.